իմ սիրտը

իմ սիրտը

Ես Դավիթն եմ իմ սիրտը  շատ փոքրիկ է  իմ սրտի մեջ կան  բազմազան մարդիկ օրինակ մայրիկս, հայրիկս, և տատիկներիս, պապիկներիս, և շատ մարդիկ ու կենդանիներիս օրինակ իմ թութակները։ ես ունեմ  հորեղբայր որին  ես շատ քիչ եմ  տեսնում կարելի է ասել, որ  ես  նրան  կյանքում չեմ տեսել  որովհետև հայրիկս մեզ երբեք  չի ծանոթացրել  իր  եղբոր հետ։  Դրա  համարել   ես չեմ կարողացել նրան սրտիս  մեջ  տեղավորել  ես չգիտեմ ինչա արել կամ  գիտի իմ  մասին։

Реклама